Biodiversitet

Biodiversitet er den store variation af dyr, planter, svampe og mikroorganismer som vores planet består af. En mangfoldighed af arter og mekanismer som i deres forbindelse med hinanden skaber en fundamental balance for livet på jorden.

Der eksisterer en enorm naturlig rigdom som gør hvert miljø forskellige fra hinanden. Dyre – og plantearter udvikler sig og ændrer sig i samspil med miljøet og netop derfor betyder en større mangfoldighed i naturen, at der opstår højere artsrigdom.

Arterne lever i en kompleks balance med hinanden og hvis én art forsvinder kommer alle andre arter til at mærke det, også mennesket.

Et lille eksempel. Hvis man hiver alle nælder op af jorden med roden ville det gøre det sværere for mange sommerfugle at leve og yngle, på den måde ville der blive mindre mad til fuglene der spiser dem og det ville også være et alvorligt problem for planterne som bestøves af insekterne
så de kan sætte frø og få frugter.

Naturen i byområder kan være rig på biodiversitet hvis vi praktisk imødekommer overlevelsen af mange forskellige organismer. Netop byen tilbyder et enestående miljø hvor mange arter kan leve side om side.

Jo ere arter der er, jo større diversitet er tilstede i et miljø. (vær opmærksom på at hvis den samme art går igen ere gange betyder det ikke større diversitet)
Kan du se hvor på de to billeder der er mest biodiversitet?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *